Kerkdienst op 1,5 meter

Met ingang van 22 maart zijn we begonnen met online uitzendingen in verband met de lockdown. Hierbij beperkten we ons in eerste instantie tot een audio-uitzending. Toen duidelijk werd dat het langer zou gaan duren, zijn we ook met video begonnen. Dat is een heel leerproces, waar we nog midden in zitten.

Dit bericht is geplaatst op 01-05-2020
Kerkdienst op 1,5 meter
Uitgangspunt is dat een online dienst iets anders is dan een ingekorte versie van een gewone dienst. We willen de nadruk leggen op bemoediging en onderlinge verbinding. Het zijn dan ook korte bijeenkomsten van zo’n 35 minuten, waarin we proberen zoveel mogelijk inbreng vanuit de gemeente te verwerken. Zo hebben we de afgelopen weken een aantal mooie getuigenissen en bijdragen gehoord.
Ook nu er na 1 juni meer mensen aanwezig mogen zijn, willen we deze opzet voorlopig handhaven. We streven niet naar een maximale bezetting. We hebben liever wat meer ruimte, zodat er meer ontmoeting mogelijk is. Het blijft om een online bijeenkomst gaan.
Na de dienst drinken we (op gepaste afstand) koffie en is er gelegenheid om bij te praten. De inrichting van de zaal is hier ook op aangepast.
We gaan er vanuit, dat we deze opzet nog verder moeten ontwikkelen en uitwerken, omdat zolang de 1,5 meter afstand de norm blijft,  een “ouderwetse” kerkdienst er niet in zit.