Jeugd

Jeugd

Ongeveer veertig procent van onze gemeenteleden is jonger dan vijfentwintig jaar. Alleen daarom al vinden we het jeugd- en jongerenwerk bijzonder belangrijk. Op zondagmorgen is in twee oppasdienst voor de allerkleinsten en zijn er bijbelklassen voor kinderen tot en met groep 5. Voor de kinderen in groep 6 t/m 8 is er om de week, tijdens de dienst, een eigen programma. Voor de oudere jeugd zijn er door de week meerdere clubs.

  • Crèche 1, opvang tijdens de dienst voor de allerkleinsten
  • Crèche 2, opvang en spel tijdens de dienst voor de peuters
  • Ark, bijbelklas voor groep 1 t/m 3
  • Sjoel, bijbelklas voor groep 3 t/m 5
  • Jatov, om de week voor groep 6 t/m 8
  • Club Solid, jeugdclub voor onderbouw voortgezet onderwijs
  • Blessed, jeugdclub voor bovenbouw voortgezet onderwijs
  • Alsa, jongerenclub

Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheid om een parttime jeugdwerker aan te stellen.