OpWegGaan

In Luc 10 spreekt Jezus over de oogst. Er zijn weinig werkers en daarom worden zij (wij) erop uit gestuurd. Daarbij zoeken de discipelen naar “mensen van vrede” en blijven bij hen. Zo bouwen zij aan relaties.

In 2019 is de kerngroep "OpWegGaan" aan de slag gegaan om het "missionaire" werk in de gemeente verder uit te bouwen. In deze groep werken we onze visie en missie met het oog op missionaire activiteiten verder uit.
Jezus opdracht aan de discipelen spreekt over OpWegGaan (gaat dan heen) en over het gemeenteleven (doopt hen en leert onderhouden). We zoeken Gods rijk en de gerechtigheid die daarbij hoort.

Als wij Gods liefde zichtbaar en tastbaar proberen te maken, komen er soms vragen over onze motivatie. We willen daarom toegerust worden om verantwoording af te leggen van het geloof, de hoop en de liefde die ons motiveert. We willen open te staan voor en aan te sluiten bij de behoeften van de mensen. We kiezen voor praktische acties waarbij sprake is van persoonlijke ontmoeting en ruimte voor verder contact. We zijn eerlijk over onze christelijke motivatie, maar dringen het geloof niet op. We zijn actief in Overschie. 

Daarnaast zoeken we ook naar activiteiten voor gemeenteleden die niet op Overschie georiënteerd zijn. Hoe kunnen we samen zoeken andere missionaire/diaconale werkvelden. Wat kunnen we ieder voor zich in onze eigen buurt, op school of op het werk betekenen? En hoe kunnen we elkaar daarbij helpen. Bij alle verschillende activiteiten komt ook de vraag om de hoek, hoe mensen die meer van het geloof willen weten, verder kunnen helpen. We kijken dan ook naar mogelijkheden voor de Alpha-Cursus (zowel in als buiten Overschie). Er zijn ook cursussen met een andere aanpak of doelgroep wenselijk. 

We merken ook dat er behoefte is aan toerusting van medewerkers. Toerusting op gebied van gespreks- en luistervaardigheid maar ook het gebied van “geloofsoverdracht”. Deze dingen willen we verder concreet uitwerken in het werkplan. In het werkplan beschrijven we ook onze betrokkenheid bij een aantal activiteiten, namelijk:

  1. Eat & Meet;
  2. Voedselbank;
  3. Serve the City;
  4. Kerstwonder (2018 & 2020);
  5. Present;
  6. Alpha cursus.