Pastoraat

Jezus noemt Zichzelf de Goede Herder. Dag aan dag draagt Hij ons, Die God is ons heil. (Psalm 68).

Omzien naar elkaar

Een belangrijk onderdeel van het gemeenteleven is omzien naar elkaar. We willen met elkaar meeleven in vreugde en verdriet. Daarbij willen we in het bijzonder letten op wat God in ons leven doet. Want pastoraat is: God ter sprake brengen in het gewone leven. Of anders gezegd: Hulp die geboden wordt om met God op weg te gaan. Pastoraat komt van pastor, wat herder betekent. God als Herder neemt initiatieven. Hij komt naar mensen toe. Hij zoekt hen op in het leven van alledag. Hiervoor gebruikt Hij ook mensen om in dienst van Hem de ander op te zoeken. In de eerste plaats de gemeenteleden die naar elkaar omzien, en er zijn voor de mensen die ze ontmoeten: We worden opgeroepen om onze gaven in te zetten voor de zorg voor de ander. - 1 Petrus 4: 10.

Persoonlijk geloofsleven
De relatie met de Goede Herder begint bij het persoonlijke geloofsleven. De Herder roept ons. Wij mogen leren zijn roepstem te verstaan en zo door Hem gevoed en verzorgd te worden. Daarom is persoonlijk gebed en bijbellezen zo belangrijk. Soms ben je alleenstaand en soms wordt je daarbij gehoplen in je gezin. Daarna komt het gemeentelijke geloofsleven op zondag, maar ook in de kringen door de week.


Heb je zorgen?

Heb je behoefte aan steun of hulp? Weet dat je een beroep kunt doen op je broeders en zusters. Na de kerkdienst is er altijd de mogelijkheid voor persoonlijke voorbede, door leden van het ministry-team. Daarnaast kun je ook contact opnemen met de ouderling pastoraat of de predikant. Zij kunnen als het nodig is ook doorverwijzen naar gespecialiseerde (pastorale) hulp. Daarnaast is er de mogelijkheid tot gebedspastoraat en ziekenzalving. 

U kunt via de onderstaande link meer informatie vinden over:
- Persoonlijke voorbede;  
Pastoraal gesprek;
Gebedspastoraat;
Ziekenzalving