Pastoraat

Een belangrijk onderdeel van het gemeenteleven is omzien naar elkaar. We willen met elkaar meeleven in vreugde en verdriet. Daarbij willen we in het bijzonder letten op wat God in ons leven doet. Want pastoraat is: God ter sprake brengen in het gewone leven. Of anders gezegd: Hulp die geboden wordt om met God op weg te gaan.
Pastoraat komt van pastor, dat betekent herder. Jezus noemt Zichzelf de Goede Herder. Dag aan dag draagt Hij ons, Die God is ons heil. (Psalm 68).

De Heer is mijn Herder! De Heer zorgt voor mij zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Hij geeft me alles wat ik nodig heb. Hij leidt mij naar groen gras en fris water. Bij de Heer ben ik veilig, Hij geeft mij weer nieuwe kracht, zo goed is Hij. - Psalm 23. God als Herder neemt initiatieven. Hij komt naar mensen toe. Hij zoekt hen op in het leven van alledag. Hiervoor gebruikt Hij ook mensen om in dienst van Hem de ander op te zoeken. In de eerste plaats de gemeenteleden die naar elkaar omzien, en er zijn voor de mensen die ze ontmoeten: We worden opgeroepen om onze gaven in te zetten voor de zorg voor de ander. - 1 Petrus 4: 10.
De relatie met de Goede Herder begint bij het persoonlijke geloofsleven. De Herder roept ons. Wij mogen leren zijn roepstem te verstaan en zo door Hem gevoed en verzorgd te worden. Daarom is persoonlijk gebed en bijbellezen zo belangrijk. Soms ben je daarin alleenstaand soms wordt je daar in een gezinssituatie bij geholpen. Daarna komt het gemeentelijke geloofsleven op zondag maar ook in de kringen door de week. De gemeente is opgedeeld in een aantal wijken. Zo mogelijk is er in elke wijk een wijkteam is. Daarin het werken pastoraal medewerkers en wijkassistenten met de wijkdiaken samen. Zij bevorderen de laagdrempelige ontmoetingen in de wijk en kijken welke adressen extra aandacht nodig hebben.
Als er zorgen zijn in het leven waarbij je behoefte hebt aan steun, kun je een beroep doen op je broeders en zusters. Daarnaast kun je ook contact opnemen met de ouderling pastoraat of de predikant. Zij kunnen als het nodig is ook doorverwijzen naar gespecialiseerde (pastorale) hulp. Na de kerkdiensten is er de mogelijkheid voor persoonlijke voorbede, door leden van het ministry-team. Daarnaast is er gelegenheid van gebedspastoraat. Ook kan er ziekenzalving worden aangevraagd. 

U kunt via de onderstaande link meer informatie vinden over:
- Persoonlijke voorbede;  
Pastoraal gesprek;
Gebedspastoraat;
Ziekenzalving.

In het werkplan dat ontwikkeld wordt kunt straks meer lezen over de uitgangspunten van het pastoralewerk, de organisatie van het pastorale team en over toerustingsactiviteiten.