Samenkomsten

Samenkomsten

De samenkomsten op zondagmorgen (10.00 uur) vormen het centrum van ons gemeenteleven. Het is bijzonder dat God ons uitnodigt om bij elkaar te komen om Hem te ontmoeten. De Here Jezus heeft beloofd dat Hij zelf in ons midden zal zijn als er twee of drie in zijn naam bij elkaar zijn.

In de diensten (60-75 minuten) nemen we de tijd voor lofprijzing en aanbidden, het gebed en voor de verkondiging van het evangelie. We zingen uit de opwekkingsbundel maar ook wel psalmen en gezangen. Aan het begin van de dienst is er een kinderblok waarna de kinderen naar hun eigen programma gaan. Eens per maand vieren we als gemeente, jong en oud, het avondmaal. Regelmatig zijn er doopdiensten.

We hechten aan een eigentijds invulling van de diensten en de verkondiging. We maken ook ruimte voor inbreng vanuit de gemeente.

Na de dienst nemen we de tijd om met elkaar koffie te drinken. Er is na de dienst ook ruimte voor persoonlijke voorbede.

lees verder