Vieren

De kerngroep vieren zorgt samen met de predikant voor de opzet van de diensten.
En bekijkt hoe de gemeente hier zoveel mogelijk bij betrokken kan worden.

De samenkomsten op zondagmorgen (10.00 uur) vormen het centrum van ons gemeenteleven. Het is bijzonder dat God ons uitnodigt om bij elkaar te komen om Hem te ontmoeten. De Here Jezus heeft beloofd dat Hij zelf in ons midden zal zijn als er twee of drie in zijn naam bij elkaar zijn. 
In de diensten (60-75 minuten) nemen we de tijd voor lofprijzing en aanbidden, het gebed en voor de verkondiging van het evangelie. We zingen uit de opwekkingsbundel maar ook wel psalmen en gezangen. Aan het begin van de dienst is er een kinderblok waarna de kinderen naar hun eigen programma gaan. Eens per maand vieren we als gemeente, jong en oud, het avondmaal. Regelmatig zijn er doopdiensten. We hechten aan een eigentijds invulling van de diensten en de verkondiging. We maken ook ruimte voor inbreng vanuit de gemeente.  
Na de dienst nemen we de tijd om met elkaar koffie te drinken. Er is na de dienst ook ruimte voor persoonlijke voorbede.
 

Avondmaal
Eens in de maand vieren we het avondmaal, een bijzondere maaltijd waarin iedereen een stukje brood en wat druivensap met elkaar deelt. Jezus heeft het avondmaal ingesteld. we gedenken dan zijn dood en opstanding en vieren dat Hij onze levende Heer is. We geloven dat Hij elke keer dat we samenkomen in ons midden is.
Naast de belijdende leden van de gemeente zijn ook de kinderen welkom om onder verantwoordelijkheid van de ouders aan de viering deel te nemen.
Ook gasten die de Here Jezus als hun Heiland kennen en volgen nodigen we van harte uit om de maaltijd met ons te vieren.
De laatste tijd voor de lockdown kenden we een lopende viering. 

Doop
In onze kerken kennen we naast de doop van volwassen die niet eerder gedoopt zijn, als gereformeerde kerk de kinderdoop.
De doop heeft een bijzondere betekenis: God verbindt zich aan ons. De vergeving van zonden maakt dat mogelijk.
Hoewel de kinderdoop het uitgangspunt is er voor ouders die kiezen voor de geloofsdoop gelegenheid om hun kinderen op te laten dragen.