Diensten terugluisteren

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist

Een kerkdienst terugluisteren kan tot met 3 december via Kerkdienst Gemist van de Bethelkerk. Na die tijd kan je kijken bij de kerkelijke gemeentes waar we daarna welkom waren: voor 10, 17, 24 en 30 december en 7 januari is dit de PGO Overschie

NGK Rotterdam - Overschie
07-01-2024

Dienst van de Nederlandse Gereformeerde Kerk te Rotterdam – Overschie op 7 januari 2024 vanuit Theater In de Lugt te Overschie

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 100:1, 2, 4
Votum en groet
Zingen: NLB Gezang 939: Op U alleen
Gebed
Zingen: NLB Gezang 314: Here Jezus om uw woord
Schriftlezing: Psalm 91 en Matteüs 4: 1 – 11
Preek
Zingen: Opwekking 687: Heer, wijs mij uw weg
Voorbede
Geloofsbelijdenis (gelezen)
Zingen NLB Gezang 1005: Zoekend naar licht
Zegen

NGK Rotterdam - Overschie
03-12-2023

Avondmaalsviering

lied: NLB 439 Verwacht de komst des Heren – https://www.youtube.com/watch?v=boCr_lOUc8M
Stil Gebed, Votum en Groet
lied: Opw 717 Stil, mijn ziel, wees stil – https://www.youtube.com/watch?v=KAs1UxfrLrA
gebed
kinderlied: Nieuwer dan nieuw – https://www.youtube.com/watch?v=qJCVYXycdUw
kinderen naar de bijbelklassen
schriftlezing Jes 40:1-11
Marcus 1.1-8
preek
lied: Opw 123 Groot is uw trouw o Heer –https://www.youtube.com/watch?v=4wOn9c_rbmA
gebed
inleiding op de avondmaalsviering
lied: Agnus Dei (Sela)
delen brood en beker, (luisteren/zingen tijdens de viering:)
https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY (Als alles duister is)
https://www.youtube.com/watch?v=8BWKmahZgLM (O Lord, hear my prayer)
dankzegging
collecte
kinderen komen terug
lied: Opw 626 Prachtige God – https://www.youtube.com/watch?v=fdRpcMcdCcI
zegen

NLB 439 Verwacht de komst des Heren

1 Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

2 Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

3 Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

4 O Jezus maak mij arme
in deze heil’ge tijd
uit goedheid en erbarmen
zelf voor uw komst bereid.
Laat dit bestaan uw stal,
dit hart uw kribbe wezen,
opdat nu en na dezen
ik U lofzingen zal.
Opw 717 Stil, mijn ziel, wees stil

Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

God U bent mijn God…

Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

2x
God U bent mijn God…
Ik rust in U alleen.

Nieuwer dan nieuw

Alles wordt nieuw, nieuwer dan nieuw
Mooier dan zilver en goud alles wordt nieuw
Nieuwer dan nieuw, als je de koning vertrouwt

Nu hebben kind’ren nog angst en verdriet
Nu is er honger en pijn
Maar wat je ook hoort en wat je ook ziet
Straks zal het anders zijn
Spliksplinternieuwer dan nieuw
WOW!!!

Alles wordt nieuw, nieuwer dan nieuw
Mooier dan zilver en goud alles wordt nieuw
Nieuwer dan nieuw als je de koning vertrouwt

Nu hebben mensen nog oorlog en strijd
Nu lijkt de wereld soms slecht
Maar weet je er komt een andere tijd
God heeft het zelf gezegd!
Spliksplinternieuwer dan nieuw
WOW!!!

Alles wordt nieuw, nieuwer dan nieuw
Mooier dan zilver en goud alles wordt nieuw
Nieuwer dan nieuw als je de koning vertrouwt

De hemel wordt nieuw en de aarde wordt nieuw
En alle straten van goud
En jij en ik worden helemaal nieuw
Als je de koning vertrouwt
Spliksplinternieuwer dan nieuw
WOW!!!

Alles wordt nieuw, nieuwer dan nieuw
Mooier dan zilver en goud alles wordt nieuw
Nieuwer dan nieuw als je de koning vertrouwt

Opw 123 Groot is uw trouw o Heer

Groot is uw trouw, o Heer
Mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
Die Gij steeds waart
Dat bewijst Gij ook nu

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag
Blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

Groot is uw trouw, o Heer
Groot is uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer
Aan mij betoond

Zomer en wintertijd,
najaar en voorjaar
Zon maan en sterren in hemelse baan
tonen zo duid’lijk uw godd’lijke wijsheid,
uw grote trouw die zal blijven bestaan.

Groot is uw trouw, o Heer
Groot is uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer
Aan mij betoond

Vrouwen:
Groot is uw trouw ied’re morgen opnieuw
Groot is uw trouw, U blijft altijd dezelfde
Groot is uw trouw die zal blijven bestaan
Groot is uw trouw tot in eeuwigheid

Mannen:
Groot is uw trouw ied’re morgen opnieuw
Groot is uw trouw, U blijft altijd dezelfde
Groot is uw trouw die zal blijven bestaan
Groot is uw trouw tot in eeuwigheid

Iedereen (2x):

Groot is uw trouw ied’re morgen opnieuw
Groot is uw trouw, U blijft altijd dezelfde
Groot is uw trouw die zal blijven bestaan
Groot is uw trouw tot in eeuwigheid

Groot is uw trouw, o Heer
Groot is uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer
Aan mij betoond

Agnus Dei

Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U over ons.

Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geef vrede overal.

Als alles duister is

Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft,
Een vuur dat nooit meer dooft.

Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft,
Een vuur dat nooit meer dooft.

Als alles duister is.

O Lord, hear my prayer

Oh, Lord hear my prayer
Oh, Lord hear my prayer
When I call answer me
Oh, Lord hear my prayer
Oh, Lord hear my prayer
Come and listen to me

Opw 626 Prachtige God

Eindeloos, zo eindeloos, uw liefde is zo groot.
Het kruis sprak uw genade uit voor mij.
’t is nooit gezien en nooit gehoord,
door niemand echt beseft;
hoe prachtig en hoe liefdevol U bent!

Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.

Eindeloos, zo eindeloos, uw heerlijkheid verschijnt
en ieder kan uw machtig werk nu zien.
De grootsheid van uw majesteit
maakt dat mijn hart weer zingt
hoe krachtig en hoe weergaloos U bent!

Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief. (x2)

U liet mij opnieuw uw wonderen zien,
U liefde veroverde mij.
Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U. (x2)

Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief. (x2)

Ik zing, ik zing voor U,
Ik zing, ik zing voor U,
Ik zing, ik zing voor U,
Prachtige God. (x2)

Prachtige God, ik zing. (Ik zing voor u)
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief. (Ik hou van u)

Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb u lief. (Ik heb u lief)

NGK Rotterdam - Overschie
26-11-2023

Gedachtenisdienst
Organist: Ludo Breman

Welkom en mededelingen door OvD (Klaas)

Stil Gebed, Votum en Groet

Lied: Opw 733 Tienduizend redenen

Gebed – met kinderen van Jatov

(kinder)Lied: Is je deur nog op slot? (Evangelische Liedbundel 447)

Kinderen van Ark gaan naar de bijbelklas

Kindermoment voor kinderen van Sjoel (Esther)

Lied: Opw 343 Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart

Schriftlezingen Joh.14:15-20 (BGT) // Jesaja 57:15 (NaB) // 2 Kor 1: 3-5 (NBV21)

Lied: Psalm 116: 1,2 en 3 God heb ik lief, want die getrouwe Heer

Preek ‘’De Trooster in jou’’

Lied: Opw 411 Geprezen zij de Here

Gedachtenis:
- Gedenken van overledenen uit de gemeente en slachtoffers in de wereld.
- Gedicht voorgedragen door kinderen van Jatov (Floor en Luuk)
- Persoonlijk gedenken van geliefden: gemeenteleden krijgen gelegenheid naar voren te komen en een kaarsje aan te steken

Lied: Toekomst vol van hoop (Sela)

Dankzegging en voorbede door OvD

Geloofsbelijdenis

Collecte (tijdens collecte orgelspel )

Lied: Gezang 835: 1,3 en 4 Jezus, ga ons voor

Zegen

NGK Rotterdam - Overschie
19-11-2023

Liturgie

Ps 27:1,7.
Stil gebed, Votum en groet
Opw 245.
Gebed
Jezus is de goede Herder.
Lezingen
– Rom 12:1-2;9-10
– Rom 12:21-13:10
Gez 1 God heeft het eerste woord.
Preek
Opw 672. (Heerser over alle dingen).
Gebed
Collecte
Lied. Opw 734.
Zegen

Ps. 27:
1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE !
Waar is het duister dat mij onheil baart ?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard !
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de HEER die mij behouden zal !

7. O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht !
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht !
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed !
Hij is getrouw, de bron van alle goed !
Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den HEER en houd u onversaagd.

Opw 245
Hier in Uw heiligdom, dicht bij de troon
Vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag
Als uw Geest ons trekt tot U
Rein door Uw zuiver bloed, met zekerheid
Dat wij geborgen in Uw liefde zijn
Staan wij vrijmoedig hier
En antwoordt ons hart
Op de roepstem van uw Geest
Heer, ik wil horen Uw zachte stem
Laat and’re stemmen in mij zwijgen
Open mijn ogen, Heer opdat ik het licht
Van Uw aangezicht zal zien

Jezus is de Goede Herder
Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal
Als je ’s avonds niet kunt slapen
Als je bang in ’t donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent

Jezus is de goede herder
Jezus hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

Gez.1. God heeft het eerste woord
1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
[2a God heeft het laatste woord
Al moeten wij neerzijgen
in ’t somber rijk van ’t zwijgen
het wordt door Hem verstoord]
3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
Opwekking 672
Heerser over alle dingen,
God van de oneindigheid,
van Uw liefde wil ik zingen,
buigen voor Uw majesteit.
Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft Uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelal:
‘Die was en is en komen zal.’
U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik.
De natuur spreekt zonder woorden,
vol verwond’ring luister ik.
U schiep leven door Uw Woord,
bracht het licht en duister voort.
Zelfs nu Uw werk in zonde lijdt,
weerspiegelt het Uw heerlijkheid.

Opw. 734
God, ik adem om van U te zingen.
Alle dagen zing ik dank op dank.
Groter bent U dan in duizend levens
Een mens bevatten kan.
Wat U doet gaat elke taal te boven,
Maar erover zwijgen wil ik niet.
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen,
Uw goedheid met dit lied.

Hij vergeeft, Hij vergeeft,
Veegt weg wat wij verkeerd doen.
In zijn liefde blijft Hij dichtbij,
Dicht bij al zijn mensen,
Dicht bij alles wat Hij leven gaf.

Al wat adem kreeg, en levenskrachten,
Dankt het dat het U als koning kent.
Laten alle landen van de aarde
Beseffen wie U bent.
En als iemand valt, of door het leven
Kromgebogen wordt, dan helpt de Heer.
Alle mensen die Hem kennen weten
God is er altijd weer, steeds weer.

Wat Hij doet, wat Hij doet,
Toont ons zijn grote liefde.
Roep Hem, roep maar, Hij zal er zijn.
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je,
Pak zijn hand, dan val je niet.

Van zijn liefde zal ik blijven zingen,
Alle dagen zing ik Hem mijn dank.
God, ik adem om van U te zingen,
Ik zing mijn leven lang.

Wat Hij doet, wat Hij doet,
Toont ons zijn grote liefde.
Roep Hem, roep maar, Hij zal er zijn.
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je,
Pak zijn hand, dan val je niet.

NGK Rotterdam - Overschie
12-11-2023

Zondag 12 november 2023 – NGK Bethelkerk Rotterdam/Overschie – 10 uur

• Welkom en mededelingen (Mark Dubbeld)
• (staande) Zingen: Votum en groet (Sela)
https://www.youtube.com/watch?v=3yMwWNDGSyI

• (staande) Gezamenlijk bidden van het Onze Vader
• (staande) Zingen: Geloofsbelijdenis https://www.youtube.com/watch?v=lUc4ARUVk4g

• Kinderlied: Zing een nieuw lied (opwekking kids 16) https://www.youtube.com/watch?v=rc3SHL2in3o
• De kinderen gaan naar Ark en Sjoel

• Gebed voor de wereld
• Luisterlied: NLB 997 https://www.youtube.com/watch?v=BhJqrRMB7dg

• Dienst van het Woord
- Inleiding
- Bijbellezing: Lucas 20:27-40 (Femke Ruitenbeek)
- Zingen: Psalm voor Nu 16
https://www.youtube.com/watch?v=Ji4y5yhOrTY
- Uitleg en verkondiging: Hoopvol leven!
- Luisterlied: NLB 1006 https://www.youtube.com/watch?v=lKw_oAudVMg

• Dankzegging en voorbede (Marten Tel)
• Zingen: Opwekking 354 Glorie aan God https://www.youtube.com/watch?v=oeM6HcIFnzI
• De kinderen komen terug
• Collecte: Energiebank
• Zingen: Opwekking 71 https://www.youtube.com/watch?v=bqrKXdptABQ
• Zegen

Liedteksten

Onze hulp en onze verwachting

Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.

Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Halleluja, halleluja, amen!

Ik geloof dat God mijn Vader

Ik geloof dat God mijn Vader
Bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
Schepper, Herder, Hoeder is:
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.

Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad tot ondergang bereid.
Opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.

Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden
paaslicht dat ons graf ontsluit.
Eeuwig samen zing ik ‘amen’,
roep ik, God, uw glorie uit!

Opwekking Kids 16

Zing een nieuw lied
want de Heer is goed,
de Heer is goed,
de Heer is goed.
Zing een nieuw lied,
want de Heer is goed,
goed voor jou en mij!

Klap in je handen
want de Heer is goed,
de Heer is goed,
de Heer is goed.
Klap in je handen
want de Heer is goed,
goed voor jou en mij!

Spring op van vreugde
want de Heer is goed,
de Heer is goed,
de Heer is goed.
Spring op van vreugde
want de Heer is goed,
goed voor jou en mij!

Dans in het rond
want de Heer is goed,
de Heer is goed,
de Heer is goed.
Dans in het rond
want de Heer is goed,
goed voor jou en mij!

Zing een nieuw lied
want de Heer is goed,
de Heer is goed,
de Heer is goed.
Zing een nieuw lied,
want de Heer is goed,
goed voor jou en mij!

NLB 997

– en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor moord en brand;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat,
een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

En binnen heerst de bitt’re twist, het woord wordt tot verwijt,
dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu schaamte en nijd;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn;
genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn.
Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

Psalmen voor nu 16

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
u hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:
heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

NLB 1006

Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen
Geef dat alle mensen weten
zoals U is er maar een.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn
Help ons samen goed te leven
en te doen wat u graag wilt
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild
en vergeef ons wat we fout doen
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander
maar weer samen verder gaan
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar
Geef dat wij het juiste kiezen
dat we goed zijn voor elkaar
Onze Vader, wij geloven
dat u onze wereld leidt
Met uw licht helpt u ons verder
Hier en nu en straks. Altijd
Amen amen

Glorie aan God

Glorie aan God (4x)

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.
Hij’s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God (4x)

Heersen met Hem op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding:
waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God (4x)

Opwekking 71

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven. (2x)

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Refrein:
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

NGK Rotterdam - Overschie
05-11-2023

Ps 100.
Stil gebed, votum en groet
Opw 180 Bron van licht en leven.
Gebed
Opw. 436 Onze Vader.
Kinderen naar bijbelklas
Schriftlezing. JAC 5:13-20
Joh. 9:1-7

Opwekking 689. Spreek o Heer door uw Heilig woord.
Preek
Opwekking 234 komt nu zijn poorten
Gebed
Inleiding avondmaalsviering
Lied. Lieve Heer Gij zegt kom.
muziek Taize bij delen van brood en wijn

dankgebed

collecte

Gezang 14 De Heer is mijn herder.
zegen.

Psalm 100
1 Juicht, alle volken, prijst de HEER!
Dient God met vreugde, geeft Hem eer.
Komt, jubelt voor zijn aangezicht
en wandelt vrolijk in zijn licht.

2 De HEER is God, erkent zijn macht,
Hij schiep ons door zijn grote kracht.
Wij zijn van Hem in eeuwigheid,
zijn volk, de schapen die Hij weidt.

3 Gaat zingend door zijn tempelpoort,
zet in zijn voorhof ’t zingen voort,
zingt daar zijn grote naam ter eer,
zingt tot zijn glorie, looft de HEER!

4 Want goedertieren is de HEER,
zijn goedheid eindigt nimmermeer,
zijn trouw en waarheid houden kracht
tot in het laatste nageslacht.

Opwekking 180
Bron van licht en leven
Wij aanbidden U
Onze God voor eeuwig
Heer, wij danken U

Laat de zon van Uw gerechtigheid
Opgaan over ons leven
En wij zien U in Uw heerlijkheid
Halleluja

U bent onze Vader
Wij aanbidden U
U geeft ons genade
Heer, wij eren U

Laat de zon van Uw gerechtigheid
Opgaan over ons leven
En wij zien U in Uw heerlijkheid
Halleluja

U bent onze Koning
Wij aanbidden U
U wilt bij ons wonen
Heer, wij prijzen U

Laat de zon van Uw gerechtigheid
Opgaan over ons leven
En wij zien U in Uw heerlijkheid
Halleluja

Laat de zon van Uw gerechtigheid
Opgaan over ons leven
En wij zien U in Uw heerlijkheid
Halleluja

Opwekking 436
Onze Vader in de hemel, Heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hierop aard’.
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, Tot in eeuwigheid. 2x

Onze Vader in de hemel,
Geef ons daaglijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, Tot in eeuwigheid. 2x

En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad.
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, Tot in eeuwigheid. 2x
Amen. Amen

Opwekking 689
Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need’righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu,
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit,
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid.

Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk,
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid.

Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid
Lied 51. Lieve Heer Gij zegt Kom
1 Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom,
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt kom en ik kom.

2 O mijn God, Gij zegt ga en ik ga,
Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.

3 Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt,
ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Gez 14

1 De Heer is mijn Herder!
‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat’ren der rust.

2 De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

3 De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

4 De Heer is mijn Herder!
In ’t hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

5 De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
’k zal immer verkeren
in ’t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

NGK Rotterdam - Overschie
29-10-2023

Liturgie zondag 29 oktober 2023 – NGK Rotterdam-Overschie – ds. Johan Trommel

Organist: Ludo Breman

Welkom en mededelingen (Mark Dubbeld)

Stil gebed

Belijdenis van vertrouwen en groet van God

Zingen: Vul dit huis met Uw glorie

Gebed

Kinderlied: Mijn God is zo groot https://www.youtube.com/watch?v=od30rGVag2U

De kinderen verlaten de kerkzaal en gaan naar Ark en Sjoel

Gods wil voor ons leven

Zingen: DNP 145 : 1 en 5

Bijbellezing: Romeinen 8 : 22 – 28 (Robin Kruit)

Verkondiging

Zingen: Gezang 427 : 1, 2 en 5 (LvK)

Dankgebed en voorbeden (Diana de Meijer)

De kinderen komen terug

Inzameling van de gaven

Zingen: Gezang 21 : 1, 3 en 7 (LvK)

Wegzending en zegen

(Luister-)Lied bij vertrek, graag met beeld: Onze schuilplaats is God https://www.youtube.com/watch?v=Oq3F6GB5Dh4

Liedteksten

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer

Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Mijn God is zo groot

Mijn God is zo groot,
zo sterk en zo machtig.
Er ‘s niets wat God niet kan doen. (2x)

De bergen schiep Hij, rivieren erbij,
de sterren maakte Hij ook!

(Refrein)

Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij.
Hij zorgt voor jou en voor mij.

(Refrein)

Heb jij soms verdriet? ‘t is God die je ziet.
Hij legt Zijn handen op jou.

Psalm 145 DNP

1. Mijn God en koning, ik wil toegewijd
uw naam verhogen tot in eeuwigheid.
Ik breng U dankbaar hulde, elke dag;
ik prijs uw naam zolang ik leven mag:
‘Hij is de lofzang waard! Laat heel de aarde
Hem eren en zijn koningschap aanvaarden.
De HEER is groot, door niets wordt Hij gebonden;
geen mens die ooit zijn grootheid kan doorgronden.

5. Rechtvaardig is de HEER in wat Hij doet.
Hij blijft zijn schepping trouw en doet haar goed.
Hij wijst de wens niet af van wie Hem eert;
wie redding zoekt bij Hem blijft ongedeerd.
Aan wie Hem liefheeft, blijft de HEER verbonden,
maar wie in zonde leeft, richt Hij te gronde.
Ik zal zijn naam voortdurend eer bewijzen.
Laat alles wat bestaat Hem altijd prijzen.

Gezang 427

1 Beveel gerust uw wegen,
Al wat u ‘t harte deert,
der trouwe hoed’ en zegen
van Hem, die ’t al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

2 De Heer moet gij vertrouwen,
begeert gij de uitkomst goed,
op Hem uw hope bouwen,
zal slagen wat gij doet.
Door geen bekommeringen,
geen klagen en geen pijn
laat God zich iets ontwringen:
Hij wil gebeden zijn.

5 Laat Hem besturen, waken,
‘t is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat ge u verwond’ren moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.

Gezang 21

1 Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

3 Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft!
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heil’ge Geest!
Halleluja! Halleluja!

Onze schuilplaats is God

Er is hoop die groter dan de dood is,
er is leven, sterker dan het sterven.
Er is licht dat niemand ooit kan doven,
er is liefde die nooit teleur zal stellen.

Er is vrede, ver voorbij de onrust,
er is blijdschap, dieper dan de tranen.
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte,
er is trouw die ons niet zal verlaten.
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig.

Refrein 1:
Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit uw handen kan roven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Er is troost die sterker dan de pijn is,
er is vreugde, groter dan ons lijden.
Er is antwoord, midden in de twijfel,
overwinning, dwars door al ons strijden.
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig.

Refrein 2:
Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit uw handen kan roven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen,
en alle tranen voor altijd zal drogen,
is het uw Geest die ons helpt te geloven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Onze hulp en onze verwachting is in U. (3x)
Voor eeuwig.

NGK Rotterdam - Overschie
22-10-2023

Ontmoeting

Welkom en mededelingen door OvD (Dorimieke van den Dool)
Zingen: Opwekking 640, ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen’
https://www.youtube.com/watch?v=mAqOWF3v5JA
Vertrouwen & Groet
Zingen: Opwekking 797, ‘U roept ons samen als kerk van de Heer’
https://www.youtube.com/watch?v=HB1H2nU80RQ
Leefregel: Tien Woorden op rijm
Gebed

Woord

Zingen: kinderlied: Lees je Bijbel, bid elke dag
https://www.youtube.com/watch?v=wESBjkFJ40Q
Kinderen naar de bijbelklas Ark (kinderen van bijbelklas Sjoel blijven bij uitzondering in de dienst)
Schriftlezing: Mattheüs 11:25-30 (Maarten Balk)
Preek
Zingen: Opwekking 488, ‘Heer, ik kom tot U’
https://www.youtube.com/watch?v=R42THV3IBQo

Toewijding

Gebeden (Dorimieke van den Dool)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 477:1,2, ‘Geest van hierboven’
https://www.youtube.com/watch?v=YoL-qzlfwfA
Collecte voor de Diaconie

Zending

Zingen: Opwekking 717, ‘Stil, mijn ziel, wees stil’
https://www.youtube.com/watch?v=tPPkNMEioaY
Zegen

Liedteksten

Opwekking 640

Ik hef mijn ogen op naar de bergen.
Waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?
U bent mijn schaduw, U bent er altijd,
bewaart heel mijn leven: mijn komen en gaan.
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer

Ik hef mijn ogen op naar de bergen.
Waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?
U bent mijn schaduw, U bent er altijd,
bewaart heel mijn leven: mijn komen en gaan.
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer

Opwekking 797

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Lees je Bijbel, bid elke dag

Lees je bijbel,
bid elke dag (3x)
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag (3x)
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

Read your bible,
pray every day (3x)
Read your bible, pray every day
if you want to grow (3x)
Read your bible, pray every day, if you want to grow

Opwekking 488

Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt,
Dat als ik aan uw voeten ben,
Trots en twijfel wijken,
Voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,
Gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichterbij,
Dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen, diep in mij
En Heer, leer mij Uw wil,
Zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,
Gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,
Gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Dan zweef ik op de wind,
Gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Gezang 477

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen, van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Opwekking 717

Stil mijn ziel wees stil
En wees niet bang
Voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
Hij is er bij
In je beproevingen en zorgen

God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
En dwaal niet af
Dwars door het dal zal Hij je leiden
Stil, vertrouw op Hem
En hef je schild tegen de pijlen van verleiding

God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
En laat nooit los
De waarheid die je steeds omarmd heeft
Wacht, wacht op de Heer
De zwartste nacht
Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen
Die rust in U alleen
Ik rust in U alleen