Diensten terugluisteren

Terugkijken via YouTube

U kunt onze diensten terugzien via ons YouTube kanaal.

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist kan ook, klik hiervoor op het afspeelpijltje in een van de diensten hieronder. De volledige liturgie is terug te vinden op de Kerkdienst Gemist website.

NGK Rotterdam - Overschie
25-09-2022

Ps 65:1. + Ps 72:7. https://youtu.be/H23Om3II2h0
Stil gebed, votum en groet
Opw. 281. Als een hert. https://youtu.be/NkavKY0Y6NQ
Gebed
als er geen ander kinderlied wordt opgegeven
Kinderlied. In uw huis wil ik zijn. https://youtu.be/7AOyyQUOoSg
Kinderen naar de bijbelklas

God heeft het eerste woord. LdK gezang 1. https://youtu.be/XX3wG5Sz8Mc
Schriftlezing Ex 40:1-9…34-38 Ezra 3:10-13
Preek

Opw 715. https://youtu.be/rx7NXe4NW0g
Gebed

collecte

kinderen terug
(??)
Sela Magnificat
https://youtu.be/CpvGZxJp_LA
Zegen


tekst liederen
Ps 65:1
De stilte zingt U toe, o Heere,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft
Ps 72:7
Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Isrel leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull’ de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.

OPWEKKING 281
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U bent meer dan goud en zilver,
U de bron van mijn bestaan.
U alleen schenkt echte blijdschap,
ja met U wil ’k verder gaan.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

KINDERLIED:
Ik ben graag in uw huis, o God,
want uw gezin is hier.
Ik ben graag in uw huis, o God,
want ik ben welkom hier.

In uw huis is liefde,
in uw huis is blijdschap,
in uw huis is vrede,
in uw huis wil ik zijn.

Ik ben graag in uw huis, o God,
omdat U hier ook bent.
Ik ben graag in uw huis, o God,
want U maakt Uzelf bekend.\

GEZANG 1
God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne,
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden,
in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde,
oorsprong en doel en zin.

WAT HOU IK VAN UW HUIS
Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers
Ik kan zo sterk verlangen naar
De binnenpleinen van de Heer
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee
Zo’n blijvende schreeuw om de Levende God
Een vogel is er thuis
Heer van de hemelse legers
Een zwaluw voedt haar jongen op
Bij U onder de pannen, God
Wonen bij U is een zegen
Zo’n blijvende kans om te zingen voor U
Gelukkig wie naar U
Vol van verlangen op weg zijn
Zelfs in het dorre bomendal
Zien zij een bron en regenval
Gaan zij van zegen tot zegen
Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad
Ach hoor en kijk naar mij
Heer van de hemelse legers
Ja liever één dag dicht bij U
Dan duizend dagen zonder U
Liever bij U aan de drempel
Dan binnen te zijn in een duistere tent
De Heer beveiligt ons
Eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
Aan mensen, eerlijk onderweg
Heer van de Hemelse legers
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U
Wat hou ik van Uw huis!

MAGNIFICAT (Sela)

Met heel mijn ziel prijs ik de Heer
Met al mijn adem dank ik God
Hij dacht aan mij, richtte mij op
De mensen prijzen mij gelukkig

Maak groot de Heer, prijs Hem, heilig is Zijn naam
Maak groot de Heer, prijs Hem, heilig is Zijn naam

Barmhartig is Hij altijd weer,
Voor wie Hem volgen en Hem dienen.
Hij heeft getoond hoe sterk Hij is;
Hoogmoedigen heeft Hij verslagen.

Maak groot de Heer, prijs Hem, heilig is Zijn naam
Maak groot de Heer, prijs Hem, heilig is Zijn naam

Voor machtigen is er geen plaats
Hij heeft hen van hun troon gestoten
De kleine mensen maakt Hij groot
Hij zet ze op een voetstuk neer

De rijke mensen stuurt Hij weg
Met lege handen naar hun huis terug
De hongerigen geeft Hij veel
Hij overlaadt hen met het beste

Maak groot de Heer, prijs Hem, heilig is Zijn naam
Maak groot de Heer, prijs Hem, heilig is Zijn naam

Hij neemt het op voor Israël
Komt alles na wat Hij hen heeft beloofd
Bewijst zo Zijn barmhartigheid
Zijn trouw en liefde tot in eeuwigheid
Bewijst zo Zijn barmhartigheid
Zijn trouw en liefde tot in eeuwigheid

Maak groot de Heer, prijs Hem, heilig is Zijn naam
Maak groot de Heer, prijs Hem, heilig is Zijn naam

Maak groot de Heer, prijs Hem, heilig is Zijn naam
Maak groot de Heer, prijs Hem, heilig is Zijn naam

Bron: https://muzikum.eu/nl/sela/magnificat-songtekst

NGK Rotterdam - Overschie
21-08-2022

KERKDIENST
21 augustus 2022

Stil voor God
Votum en Groet
Zingen Gezang 449 LvK: 1, 3 en 4
https://www.youtube.com/watch?v=Ql3gSgV_jCg
Opwekking 630
https://www.youtube.com/watch?v=c1EhFCShKlc
Leefregels
Zingen Opwekking 192
https://www.youtube.com/watch?v=vm-1wFK4ggY
Gebed
Kinderen naar Ark en Sjoel
Schriftlezing Efeze 1:15-23
+ Lucas 24:44-49 – BiGT*
Zingen Gezang 305 LvK
https://www.youtube.com/watch?v=etX46xkLYJE
Verkondiging
Zingen Opwekking 689
https://www.youtube.com/watch?v=kRd8kQHyZD0
Dankgebed en voorbede (Dorimieke van den Dool)
Collecte voor de Kerk
Slotzang Heer U bent mijn leven
https://www.youtube.com/watch?v=XneIY3536nI
Zegen

NGK Rotterdam - Overschie
17-07-2022

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Opwekking 717 Stil mijn ziel
https://www.youtube.com/watch?v=-Wt1F29MhTg&ab_channel=meesterpost

Gebed

Psalm 62: 1 en 7
https://www.youtube.com/watch?v=H23Om3II2h0&ab_channel=NederlandZingt

Schriftlezing Lucas 10: 38-42

Opwekking 462 Aan uw voeten Heer
https://www.youtube.com/watch?v=9Jx03tDqA68&ab_channel=JAsimat
Verkondiging

Opwekking 268 Hij kwam bij ons heel gewoon
https://www.youtube.com/watch?v=CHokvyw4Ovs&ab_channel=Gereformeerdekerk

Dankgebed

Collecte

Nieuw Liedboek 416: 1-4 Ga met God en Hij zal met je zijn
https://www.youtube.com/watch?v=FxU67RMVRkQ&ab_channel=NederlandZingt

Zegen

Opw 717
Stil mijn ziel wees stil,
En wees niet bang
Voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
In je beproevingen en zorgen.
God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen
Stil mijn ziel wees stil
En dwaal niet af
Dwars door het dal zal Hij je leiden
Stil, vertrouw op Hem
En hef je schild tegen de pijlen van verleiding
God U bent mijn God…
Stil mijn ziel wees stil
En laat nooit los
De waarheid die je steeds omarmd heeft
Wacht wacht op de Heer
De zwartste nacht
Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
God U bent mijn God…
Ik rust in U alleen

Psalm 62
1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast;
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

7 God stelde eens voor al zijn woord,
tot tweemaal toe heb ik ’t gehoord, -
nu weet ik, dat Hij alle macht heeft.
Maar ook dat Gij genadig zijt,
o Here, die uw volk bevrijdt
en elk vergeldt wat hij betracht heeft.

Terug naar boven

Opw 462
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats
Daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer,
Daarom buig ik mij voor U.
Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
En om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
Kom ik nu tot U, o Heer.
Aan uw voeten Heer.
Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
Hier in een plaats van aanbidding,
In Geest en waarheid samen één te zijn,
In aanbidding voor U.
Aan uw voeten Heer.
Zoals een vader die zijn kind omarmt,
Ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.

Opw. 268
Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.
refrein
Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
zijn liefd’en kracht.
En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij : íšw wil geschied’
(refrein)
Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard’en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.
(refrein)
Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
(refrein)
NLB 416
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

NGK Rotterdam - Overschie
10-07-2022

Mededelingen
Zingen: Votum en Groet van Sela
Inleidende woorden op de dienst
Zingen: Opw 277 – Machtig God, sterke Rots
en: Opw 364 – Prijs onze Heer
Gebed (door voorbidder)
Kinderlied (?)
Kinderen naar ark/sjoel
Vraag ter inleiding op de preek
Schriftlezing Ps 62
Preek
Lied: Opw 705 – Aan de maaltijd wordt het stil – via stream Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=Xz0BI8TZMD0
Avondmaal
Zingen Klein credo (Gez 344 NLB – Wij geloven een voor een)
Uitdeling brood en wijn (zachtjes zingen:
Gez 62b NLB – In vrede komt mijn ziel
en: Gez 887 NLB – Wees stil en weet
Dankgebed
Collecte moment
Slotlied: Gez 416 NLB: 1,2,4 – Ga met God

Lezingen vinden i.p. plaats uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004 (anders in overleg/doorgeven aan de streamers)

Votum en groet (Sela)

Votum
Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.

Groet
Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Halleluja, halleluja, amen!

Opw 277 – Machtig God, sterke Rots

Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Aard en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam.
Lam van God hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig.
Stralend licht Morgenster, niemand is als U.

Prijs de Vader, prijs de Zoon.
Prijs de Geest die in ons woont.
Prijs de Koning der eeuwigheid.
Prijs hen tot in eeuwigheid.

Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Aard en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam.
Lam van God hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig.
Stralend licht Morgenster, niemand is als U.

Prijs de Vader, prijs de Zoon.
Prijs de Geest die in ons woont.
Prijs de Koning der eeuwigheid.
Prijs hen tot in eeuwigheid.

Opw 364 – Prijs onze Heer

Prijs onze Heer,
Hij alleen is de machtige God,
vol van majesteit. Kom en buig neer,
loof zijn heil’ge naam.

Breng dan aan Hem
als een offer een zoete geur,
de gebeden van je hart naar zijn troon.
Geef Hem dank en eer.

De Heer almachtig,
zijn liefde duurt voor eeuwig.
Zijn trouw en goedheid gaan ons voor.
Zijn kracht zal nimmer
falen of ontbreken
en zijn liefde blijft.

Opw 705 – Toon mijn liefde / Aan de maaltijd wordt het stil

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen.

Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

Gez 344 NLB – Wij geloven een voor een

Wij geloven één voor één
en ook samen:
de Heer is God en anders geen.
Amen, amen.

Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!

Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.

Gez 62b NLB – In vrede komt mijn ziel / Mon âme se repose

Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God:
Van Hem alleen mijn heil.
Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede,
Keert zich stil tot Hem.

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul:
de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,
se repose en paix.

Gez 887 NLB – Wees stil en weet

Wees stil en weet: Ik ben je God.
Wees stil en weet: Ik ben je God.
Wees stil en weet: Ik ben je God.

Ik ben het die je helen zal.
Ik ben het die je helen zal.
Ik ben het die je helen zal.

Op U vertrouw ik, goede God.
Op U vertrouw ik, goede God.
Op U vertrouw ik, goede God.
Gez 416 NLB – Ga met God

1 Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

NGK Rotterdam - Overschie
03-07-2022

Welkom (Marten Tel)
Votum/Groet
Zingen: Opwekking 720 God maakt vrij
https://www.youtube.com/watch?v=FZKaG4J4mFY
Gebed
Kinderlied: Opwekking kids 106 Wij zullen gaan
https://www.youtube.com/watch?v=jRFtZo9q5Bk
Kinderen naar Ark en Sjoel
Schriftlezing: Galaten 3:25-4:11 (Jonathan Top)

Zingen: Psalm 124: 1 en 4

https://www.youtube.com/watch?v=RGLR_iHfoZ4

Verkondiging nav Galaten 4:4-7

Luisterlied: Die mij droeg – Trijntje Oosterhuis
https://www.youtube.com/watch?v=aP8i2-gQZrI
Die mij droeg op adelaarsvleugels,
die mij hebt geworpen in de ruimte,
en als ik krijsend viel, mij ondervangen
met uw wieken en weer opgegooid,
totdat ik vliegen kon op eigen kracht.
Christelijke leefregel – Galaten 5:13-25
Zingen: Opwekking 826 De Heer is mijn bevrijder
https://www.youtube.com/watch?v=GnhuIbsWhW4
Dankzegging en voorbede (Marten Tel)
Collecte voor de Kerk
Zingen: Opwekking 477 Jezus, wij vieren dat U overwon
https://www.youtube.com/watch?v=a5n6HaOAGDU
Zegen

NGK Rotterdam - Overschie
26-06-2022

Zingen: ‘’Welkom in Gods huis’’ (LEV)

Welkom en mededelingen

Zingen: ‘’My Lighthouse’’ (Rend collective)

Gebed

Zingen: Kinderlied: Onder, boven, voor en achter (Opw voor kids 211) (hierna gaan ze naar Ark & Sjoel)

Luisterlied: ‘’Joy’’ (for king and country)

Intro preek

Stopmotion-filmpje door Club Zonder Naam (2 x afspelen)

Vervolg preek

Bijbellezing: Lucas 7: 36-50

Vervolg preek: Altijd Welkom!

Zingen: ‘’You say’’ (Lauren Daigle)

- Gebed: Danken voor: tienerleiding (bloemen)
- Gebedspunt: groep 8-ers die naar brugklas gaan: Noortje, Elize, Joachim, Julian.

Zingen: ‘’Altijd welkom’’ (Kinga Ban)

Zegen

Mededelingen over wat te doen na de dienst; georganiseerd door Club Solid.

Zingen: ‘’Ik wens jou…!’’ (Trinity)
Liedteksten:

Welkom in Gods huis – LEV

Welkom van waar je ook komt
‘t maakt niet uit waar je wieg ooit stond
Waar je woont, waar je slaapt
Hoe het wel of niet gaat
Welkom van waar je ook komt

God is de gastheer vandaag
In Zijn huis is er altijd plaats
Kom erbij, hier is hoop
Hoe je leven ook loopt
Want God is de gastheer vandaag

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Trek je jas uit, voel je thuis
Welkom in Gods huis

God heeft Zijn deur openstaan
Ongeacht wat is misgegaan
Neem je mooie cv
Of je strafblad maar mee
Want God heeft Zijn deur openstaan

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Trek je jas uit, voel je thuis
Welkom in Gods huis

My lighthouse

In my wrestling and in my doubts
In my failures You won’t walk out
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea, oh oh
You are the peace in my troubled sea

In the silence, You won’t let go
In the questions, Your truth will hold
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea, oh oh
You are the peace in my troubled sea

My Lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness, I will follow You
My Lighthouse, my lighthouse (oh oh)
I will trust the promise,
You will carry me safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore

I won’t fear what tomorrow brings
With each morning I’ll rise and sing
My God’s love will lead me through
You are the peace in my troubled sea, oh oh
You are the peace in my troubled sea, oh oh

You are my light
My Lighthouse, my lighthouse (Oh-oh-oh-oh-oh)
Shining in the darkness, I will follow You (Oh-oh-oh-oh-oh)
My Lighthouse, my lighthouse (Oh-oh-oh-oh-oh)
I will trust the promise,
You will carry me safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore

Onder boven, voor en achter (opw voor kids)

Onder boven
voor en achter
God is altijd bij mij
Onder boven
voor en achter
God is om mij heen

Onder boven
voor en achter
God is altijd bij mij
Onder boven
voor en achter
God is om mij heen

Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land
of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand
al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant
ik ben nooit in mijn eentje want

Onder boven
voor en achter
God is altijd bij mij
Onder boven
voor en achter
God is om mij heen

Onder boven
voor en achter
God is altijd bij mij
Onder boven
voor en achter
God is om mij heen

Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus
of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus
al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus
God gaat altijd met me mee dus

Onder boven
voor en achter
God is altijd bij mij
Onder boven
voor en achter
God is om mij heen

Onder boven
voor en achter
God is altijd bij mij
Onder boven
voor en achter
God is om mij heen
God is om mij heen
God is om mij heen

Joy

Lately, I’ve been reelin’, watchin’ the nightly news
Don’t seem to find the rhythm, just wanna sing the blues
Feels like a song that never stops
Feels like it’s never gonna

Refrain:
Gotta get that fire, fire, back in my bones
Before my hard heart turns into stone
So won’t somebody please pass the megaphone?
I’ll shout it on the count of three
(One, two, three)

Oh, hear my prayer tonight, I’m singin’ to the sky
Give me strength to raise my voice, let me testify
Oh, hear my prayer tonight, ’cause this is do or die
The time has come to make a choice
And I choose

I choose Joy
Let it move you, let it move, let it move you
Yeah, I choose joy
Let it move you, let it move, let it move you

Yeah, back when I was younger, my eyes were full of life
But now that I am older, I live at the speed of light
Feels like the cycle never stops
Feels like it’s never gonna

Refrain:
Gotta get that fire, fire, back in my bones
Before my hard heart turns into stone
So won’t somebody please pass the megaphone?

Joy
Let it move you, when you let it move, oh, let it move you
Oh, I choose joy
Let it move you, oh, let it move, let it move you

Post-Chorus:
Though I walk through the valley in the shadow of night
Oh, with You by my side, I’m steppin’ into the light
I choose joy
Go let it move you, go let it move, go let it move you
Oh, I choose joy

[Outro: Joel & Luke Smallbone]
I need that joy, joy, joy, joy down in my heart (Mm-mm)
Down in my heart to stay
I need that joy, joy, joy, joy down in my heart (Mm-mm)
Down in my heart to stay

You say

I keep fighting voices in my mind that say I’m not enough
Every single lie that tells me I will never measure up
Am I more than just the sum of every high and every low?
Remind me once again just who I am, because I need to know (ooh oh)

You say I am loved when I can’t feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
You say I am held when I am falling short
When I don’t belong, oh You say that I am Yours
And I believe (I), oh I believe (I)
What You say of me (I)
I believe

The only thing that matters now is everything You think of me
In You I find my worth, in You I find my identity, (ooh oh)

You say I am loved when I can’t feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
And You say I am held when I am falling short
When I don’t belong, oh You say that I am Yours
And I believe (I), oh I believe (I)
What You say of me (I)
Oh, I believe

Taking all I have and now I’m laying it at Your feet
You have every failure God, and You’ll have every victory, (ooh oh)

You say I am loved when I can’t feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
You say I am held when I am falling short
When I don’t belong, oh You say that I am Yours
And I believe (I), oh I believe (I)
What You say of me (I)
I believe

Oh I believe (I), yes I believe (I)
What You say of me (I)
Oh I believe (oh)

Altijd welkom (Kinga Ban)

De deur staat voor je open.
Kom je even binnen lopen?
Om te eten en te praten,
al je onrust los te laten.
Want je bent toch niet vergeten
dat je altijd hier mag eten?

Zie je de gedekte tafel?
De plek waar ik ontrafel
wat er binnen in je hart leeft.
Wat jou moed en wat jou kracht geeft.
En ik zal geen oordeel geven,
maar in liefde met je leven.

Deel met mij in de overvloed.
Er is genoeg.
Voel je vrij jezelf te zijn.
Je bent en blijft altijd welkom.

Deel met mij in de overvloed.
Er is genoeg.
Voel je vrij jezelf te zijn.
Je bent en blijft altijd welkom.

Ik schenk nog eens je glas bij
nu we bij elkaar zijn.
Laat ons proosten op de liefde
en onbezorgd genieten.
Als wij afscheid moeten nemen,
weet dan dit: het is voor even.

Ik wens jou

Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
Dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan
Dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd
Met kind’ren om je heen tot aan het eind

Een muur voor de wind
En een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dicht bij jou
Een muur voor de wind
En een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dicht bij jou

Ik wens jou vrede toe om wie je bent
Dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft
In elk van de seizoenen dat je leeft

Een muur voor de wind
En een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dicht bij jou
Een muur voor de wind
En een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dicht bij jou

Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

NGK Rotterdam - Overschie
19-06-2022

Mededelingen
Zingen: Ps 146:1, 8 (GKB)
Votum en Groet
Zingen: Gez 237: 1, 2, 4
Gebed
Kindermoment (kinderlied?); kinderen gaan naar Ark en Sjoel
Schriftlezing: Hand 2:41-47
Preek
Zingen: Opw 342 Meer liefde, meer kracht & Opw 638 Prijs Adonai
Gebed
Collectemoment
Slotlied: Opw 602 Vrede van God
Zegen

Lezingen vinden i.p. plaats uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004 (anders in overleg/doorgeven aan de streamers)

Psalm 146

1 Ik wil zingen al mijn dagen:
Halleluja, prijs de HEER.
Psalm en lied, Hem opgedragen,
zal ik wijden aan zijn eer.
Juich, mijn ziel, in God verblijd,
heel uw aardse levenstijd.

8 ’t Is de HEER van alle heren
Sions Koning, groot in macht,
die voor eeuwig zal regeren
tot het laatste nageslacht.
Sion, zing uw God ter eer.
Halleluja, loof de HEER.

Gezang 237

1 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

2 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

4 Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

Opwekking 342

Meer liefde, meer kracht.
Laat mij zijn zoals U.
Meer liefde, meer kracht.
Laat mij zijn zoals U.

Ik aanbid U, Heer,
Met heel mijn hart.
Ik aanbid U, Heer,
Met heel mijn verstand.
Ik aanbid U Heer,
Met heel mijn kracht,
Want U bent mijn Heer.
U bent mijn Heer.

Opwekking 638

Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard’
alle heiligen; aanbid Hem.

Opwekking 602

Vrede van God, de vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

In Jezus’ naam, in Jezus’ naam,
In Jezus’ naam geef ik jou:
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Heilige geest, de heilige geest,
De Heilige geest zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

NGK Rotterdam - Overschie
12-06-2022

Mededelingen door ouderling van dienst (Jan Smit)
Votum en groet
We zingen opwekking 733 tienduizend redenen
Gebed
Kindermoment (niet bekend) / Kinderen naar de bijbelklassen
Zingen / Luisteren Psalm Project 25
Wetslezing Mattheus 6:19-34
Inleiding preek
Tekstlezing Mattheus 19: 13-26 (Robin/Femke)
We zingen/luisteren Psalmen voor nu 127
Preek van Jos Douma en na de preek zingen we Maak ons hart onrustig
Collecte EO jongerendag
Dankzegging en voorbede (Jan Smit)
We zingen opwekking 833 Hou vol
Zegen