Diensten terugluisteren

Terugkijken via YouTube

U kunt onze diensten terugzien via ons YouTube kanaal.

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist

Terugluisteren via Kerkdienst Gemist kan ook, klik hiervoor op het afspeelpijltje in een van de diensten hieronder. De volledige liturgie is terug te vinden op de Kerkdienst Gemist website.

NGK Rotterdam - Overschie
24-09-2023

Welkom en mededelingen

Wijdingswoord en Groet
Zingen: Hemelhoog 391 – Breng ons samen
Gebed
Zingen: Vertel het aan de mensen (Elly en Rikkert)
Kinderen gaan naar de bijbelklassen
Schriftlezing: Exodus 33:12-23 (tekst is vs.18-23)
Zingen: NLB 655:1-5 – Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Verkondiging (‘Kun je God wel echt kennen? Wie is Hij?’)
Zingen: NLB 650:1-7 – De aarde is vervuld
Gebed
Collecte (Steunbehoevende kerken)
Zingen: Hemelhoog 533 – In deze stilte
Zegen

NGK Rotterdam - Overschie
17-09-2023

Startzondag
Liturgie startdienst 17 september – 11.30 uur
Divine Romance ministries, Eglise Evangelique Armee du Seigneur, Kerk aan Huis & Bethelkerk
Host / Voorganger: Albert Manissa Ndumba (Eglise Evangelique Armee du Seigneur)
Preek / voorganger: Joop van t Hof (Bethelkerk)
Geluid / Stream: Bart Bos & Reinier Havenaar

Band: Frank Lous (drum); Mattan Caan (toetsen); Daniel Gill (gitaar); Marianne van Veen (zang); Daan – Kerk aan Huis (Zang); Sebastiaan Schreuder (basgitaar); Albert Manissa (Jambee)

Onderdeel Wie Overig
Opening Albert Manissa
Openingsliederen Band Sela
Votum en groet

Opwekking for kids 224:
Je bent nooit nooit nooit alleen

Kinderen naar de bijbelklassen Noemen door Albert Manissa

Voorstelrondje van de kerken Albert Manissa Volgorde van de kerken:
1) Kerk aan Huis
2) Divine Romance Ministries
3) Armee du Seigneur
4) Bethelkerk
Lofprijzing YouTube lied

Band Lied van Armee du Seigneur (Franstalig)

Opwekking 720
God maakt vrij

Medley opwekking 284, 332 en 407

Opwekking 749
Hoor hoe een eeuwig lied

Onderdeel Wie Overig
Bijbellezing

Psalm 87 (lezing + tekst) Joop v t Hof Eventueel andere voorlezer
Preek Joop v t Hof Thema: Veelkleurigheid

Bidden Verschillende voorbidders De kinderen / jeugd – Bethelkerk

Kerken in Overschie – Divine Romance ministries

De wereld – Armee du Seigneur

Evangelisatie/grote opdracht – Kerk aan Huis

Collecte / Kinderen terug Albert Manissa noemt dit Collectedoel is Stichting Present/ staat ook op beamer.

Slotlied Band Mozaïek Worship
Allesomvattend

Zegen Albert Manissa Noemen dat er eerst koffie/thee is en daarna de maaltijd

Liedteksten

Sela – Votum & Groet

Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon

Genade en vrede van God, de Vader
Door Jezus, Zijn Zoon, Immanuel
Hij woont met zijn Geest in ons
Halleluja, halleluja, amen!

Opwekking for kids 224 – Je bent nooit nooit nooit alleen

Refrein:
Je bent nooit, nooit, nooit alleen.
God is altijd om je heen.
Hij is voor je,
Hij is achter je,
Hij is onder je,
Hij is boven je.
Je bent nooit, nooit, nooit alleen.
God is altijd om je heen.

Hij ging met Israël
dwars door de zee.
Hij ging als vader
met ze mee. 2X

Refrein
Je bent nooit, nooit, nooit alleen.
God is altijd om je heen.
Hij is voor je,
Hij is achter je,
Hij is onder je,
Hij is boven je.
Je bent nooit, nooit, nooit alleen.
God is altijd om je heen.

Hij ging met Israël
door de woestijn.
Hij wilde altijd 2x
bij ze zijn.

Refrein
Je bent nooit, nooit, nooit alleen.
God is altijd om je heen.
Hij is voor je,
Hij is achter je,
Hij is onder je,
Hij is boven je.
Je bent nooit, nooit, nooit alleen.
God is altijd om je heen.

Ben je verdrietig
of heb je pijn.
Dan wil Hij heel dicht 2x
bij je zijn.

Refrein
Je bent nooit, nooit, nooit alleen.
God is altijd om je heen.
Hij is voor je,
Hij is achter je,
Hij is onder je,
Hij is boven je.
Je bent nooit, nooit, nooit alleen.
God is altijd om je heen.
God is altijd om je heen.
God is altijd om je heen.

Lied van Armee Du Seigneur – Franstalig; wrs. via youtube. Liedtekst en link nog niet gekregen; volgt nog!

Opwekking 720 – God maakt vrij

In de naam van de Vader
In de naam van de Zoon
In de naam van de Geest voor Uw troon
Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam
U geeft ons genade, U roepen wij aan

In de naam van de Vader
In de naam van de Zoon
In de naam van de Geest voor Uw troon
Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam
U geeft ons genade, U roepen wij aan

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
Eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee
Heel de wereld ziet het

God maakt vrij, God maakt vrij
In die hoop leven wij

In de naam van de Vader
In de naam van de Zoon
In de naam van de Geest voor Uw troon
Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam
U geeft ons genade, U roepen wij aan

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
Eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee
Heel de wereld ziet het

God maakt vrij, God maakt vrij
In die hoop leven wij
Ons verdriet wordt een lied
God maakt vrij, God maakt vrij

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
Eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee
Heel de wereld ziet het
Ja de wereld ziet het

God maakt vrij, God maakt vrij
In die hoop leven wij
Ons verdriet wordt een lied
God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij

Medley opwekking 284, 332 en 407

Opwekking 284

Allen
Maak groot de Here, onze God, de Rots.
Zijn werken zijn volmaakt, en al zijn wegen recht.
Maak groot de Here, onze God, de Rots.
Zijn werken zijn volmaakt, en al zijn wegen recht.

Vrouwen
Een God van trouw is Hij, en volmaakt in liefde.
Goed en rechtvaardig is Hij.
Een God van trouw is Hij, en volmaakt in liefde.
Goed en rechtvaardig is Hij.

Opwekking 332

Mannen
U, o Heer, bent de Allerhoogste.
Want U bent de Hogepriester.
U regeert over alles wat leeft.
Wij aanbidden U
en knielen voor U neer.

Vrouwen
Een God van trouw is Hij, en volmaakt in liefde.
Goed en rechtvaardig is Hij.

Mannen
En wij aanbidden U
en knielen voor U neer.

Opwekking 407

Allen
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: O Heer, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Opwekking 749: Hoor hoe een eeuwig lied

Hoor, hoe een eeuwig lied
Echoot in mijn ziel
Een eindeloos gezang
Ook als de storm opsteekt
Houd ik vol, ik weet
Waar ik schuilen kan

Hoe kan ik anders, ik zing, Heer, voor U
Nooit is het loflied lang genoeg
Voor uw liefde, die mij droeg
Hoe kan ik anders, ik roep, Heer, om U
De Koning die veel van mij houdt
Maakt dat heel mijn hart voor Hem zingt

Ik kijk omhoog, en wacht
In de zwartste nacht
U redt mij altijd weer
En ik mag met U mee
U laat mij niet alleen
Ik zing, wat U mij leert

Hoe kan ik anders, ik zing, Heer, voor U
Nooit is het loflied lang genoeg
Voor uw liefde, die mij droeg
Hoe kan ik anders, ik roep, Heer, om U
De Koning die veel van mij houdt
Maakt dat heel mijn hart voor Hem zingt

Ik zing, als ellende komt
Ik zing, als ik win
Ik zing, als het tegenzit
En zelfs als ik val
Ik zing, want U houdt mij vast
Ik zing, want U helpt,
Ik zing, want U hoort mij Heer
Als ik roep in gebed
Ja ik zing, met mijn laatste adem
’K zing, want ik weet
Dat ik straks in de hemel zing
Met heel het hemelkoor.

Hoe kan ik anders, ik zing, Heer, voor U
Nooit is het loflied lang genoeg
Voor uw liefde, die mij droeg.
Hoe kan ik anders, ik roep, Heer, om U
De Koning die veel van mij houdt
Maakt dat heel mijn hart voor Hem zingt

Mozaiek Worship: Allesomvattend

Oneindige goedheid, trouw zonder grenzen
Uw Liefde is allesomvattend
Hoogte en diepte, breedte en lengte
Uw liefde is allesomvattend
Meer dan genoeg voor alle mensen
Uw Liefde is allesomvattend

Verschillende namen, maar één in uw naam,
Heer, wij eren u

Samen, samen zijn wij Uw gezin
Samen, samen aan Uw hart
Verschillende namen, maar één in uw naam
Heer, wij eren u

U klinkt Uw welkom, dit is uw Huis
Uw Liefde is allesomvattend
Uw spreidde uw armen voor ons aan het kruis
Uw liefde is allesomvattend
Bij U zijn we veilig, en hier zijn thuis
Uw Liefde is allesomvattend
Verschillende namen, maar één in uw naam
Heer, wij eren U

Samen, samen zijn wij u gezin
Samen, samen aan uw hart
Verschillende namen, maar één in uw naam
Heer, wij eren U

Hier aan uw tafel mogen we zijn
Uw liefde is allesomvattend
We breken het brood, we drinken de wijn
Uw liefde is allesomvattend
We vieren de Liefde, we delen de pijn
Uw liefde is allesomvattend
Verschillende namen, maar één in uw naam
Heer, wij eren u

Samen, samen zijn wij u gezin
Samen, samen aan uw hart
Samen, samen zijn wij u gezin
Samen, samen aan uw hart
Verschillende namen, maar één in uw naam
Heer, wij eren U

NGK Rotterdam - Overschie
10-09-2023

Mededelingen door OvD

Aanvangslied: Psalm 62: 4 en 5

Votum en groet

Lied: Opw 788 – Wees welkom, Geest van God

Gebed om verlichting van Gods Geest

Kindermoment:
Kinderlied: Liefde, blijdschap, vrede
https://www.youtube.com/watch?v=Y5ozc4D—F8
Kinderen naar ark en sjoel

Introductie op de preek

Luisterlied: ‘’Dan bent U bij ons’’ schrijvers voor gerechtigheid
Dan bent U met ons (tekstvideo) – YouTube

Lezing: 1 Samuel 1:1-20 / psalm 13

Preek

Lied: Opw 679 – Hij is hier, Hij is bij ons
https://www.youtube.com/watch?v=x3THQiK6gTw

Avondmaalsviering:
Instelling avondmaal / gebed / brood en beker
Lied: Gez. 358:1,2,3, 4 en 5 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet..

Uitnodiging & Uitdelen brood en wijn
(luister)liederen:
- Sela – Aan uw tafel https://www.youtube.com/watch?v=DTuJs1sYzUk
- Opw 502 – Jezus ik wil heel dicht bij U komen https://www.youtube.com/watch?v=62lvqQJsho0

Dankzegging / lezen verzen uit psalm 103
Afsluiten met: Lied Gez. 358: 6 U wil ik danken, grote Levensvorst

Collecte & kinderen komen terug

Slotlied: Opw 826 – De Heer is mijn Bevrijder

Zegen

Psalm 62 – Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer

4 Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, – op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.

5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.

Opw 788 – Wees welkom, Geest van God

Wees welkom, Geest van God.
Wees welkom, Geest van God.
Leer ons te leven uit liefde, zoals Jezus heeft gedaan.
Leid ons in waarheid en wijs ons waar te gaan.
Spreek tot ons hart, opdat wij U verstaan.
Wees welkom, Geest van God.

Wees welkom, Geest van God.
Wees welkom, Geest van God.
Laat uw vrede en blijdschap regeren in dit huis.
Vul het met vreugde en maak het tot uw thuis.
Een veilige plaats, in de schaduw van het kruis.
Wees welkom, Geest van God.

Refrein:
Wees welkom, Geest van God.
Wees werkzaam onder ons.
Ga ons niet voorbij,
vervul ons hier en nu.
Vul dit huis met meer van U.

Wees welkom, Geest van God.
Wees welkom, Geest van God.
Help ons de stilte te zoeken, als de drukte ons omgeeft,
om bij U te komen, als de kracht ons weer ontbreekt.
Wijs ons op Jezus, die ons droge hart doorweekt.
Wees welkom, Geest van God.

(Refrein 2x)

Liefde, blijdschap, vrede

Refrein:
Liefde, blijdschap, vrede,
goedheid en ook trouw
wil de Heer je leren,
door de Heil’ge Geest in jou.

Het is vaak moeilijk
om goed te doen.
En echt voor God te leven.
Daarom heeft de Heer
als hulp voor ons
zijn Heil’ge Geest gegeven.

Waar je ook bent
of wat je ook doet.
Hij wil je steeds weer leren.
Om door je hele doen
en laten heen
de Vader te vereren.

Wanneer Gods Geest
je leven leidt.
Dan zul je pas gaan merken.
Dat zijn aanwezigheid
je vrede geeft,
en altijd zal versterken.

Door de Heil’ge Geest in jou,
door de Heil’ge Geest in jou.

Opw 679 – Hij is hier, Hij is bij ons

Refrein:
Hij is hier, Hij is bij ons,
in ons hart, in ons huis, onder ons.
Hij is hier, Hij is bij ons,
kom maar en vertrouw op Hem. (x2)

strofe:
Leg je last maar neer
bij de God die leven geeft,
geef je zorgen over aan Hem.
Open nu je hart
voor het Levend Woord van God.
Hij is liefde, Hij is liefde.

(Refrein)
Hij is hier, Hij is bij ons,
in ons hart, in ons huis, onder ons.
Hij is hier, Hij is bij ons,
kom maar en vertrouw op Hem.

Leg je last maar neer
bij de God die leven geeft,
geef je zorgen over aan Hem.
Open nu je hart
voor het Levend Woord van God.
Hij is liefde, Hij is liefde.
Hij is liefde, Hij is liefde.

Hij is hier, Hij is bij ons,
kom maar en vertrouw op Hem.
kom maar en vertrouw op Hem.

Gez 358 – Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet

1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

2 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in ’t teken van uw lichaam en uw bloed.

3 Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

4 Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

5 Nu ik mijn hand strek naar ’t gebroken brood
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt,
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.

6 U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Sela – Aan uw tafel

U nodigt mij aan tafel
Om dicht bij U te zijn
Te proeven van het leven
Dat U deelt door brood en wijn
U leidt mij in de stilte
Ik volg U met ontzag
Een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag

U ziet mijn hart en leven
De onrust die verwardt
Mijn onbesproken vragen
Die er leven in mijn hart
U kent al mijn gedachten
Verbergen kan niet meer
In vertrouwen leg ik alles voor U neer

De beker in Uw handen
Neem ik vol liefde aan
Uit handen die verwond zijn
Waarin de tekens staan
Geen woorden meer van oordeel
Genade onverdiend
Die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien

U deelt met mij de maaltijd
Reikt mij verzoening aan
Uw liefde is nog groter
Dan de schuld die is voldaan
U toont mij Uw genade
Die werkzaam is in mij:
Door de kracht van Uw genade ben ik vrij

Opw 502 – Jezus ik wil heel dicht bij U komen

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil ’k zijn.
Zo dicht bij U voel ’k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.

Opw 826 – De Heer is mijn Bevrijder

God keek genadig naar mij om
Hij greep mij vast voor ik verdronk
En zette mij weer op vaste grond
De Heer is mijn bevrijder

Ik weet hoe lang de nacht ook duurt
God helpt mij over elke muur
Ik zie al licht aan de horizon
De Heer is mijn bevrijder

Is er iemand als onze God
Die ons liefheeft en ons verlost
Hij heeft betaald voor ons allemaal
De Heer is mijn bevrijder

Op Hem alleen rust mijn geloof
Hij brengt tot bloei wat Hij belooft
De winter wijkt en de lente komt
De Heer is mijn bevrijder

Ook als het wachten moeilijk is
Ook als ik treur om wie ik mis
Zijn liefde draagt mij door alles heen
De Heer is mijn bevrijder

Is er iemand als onze God
Die ons liefheeft en ons verlost
Hij heeft betaald voor ons allemaal
De Heer is mijn bevrijder

Hij draagt mij tot mijn de laatste dag
Laat mij niet achter in het graf
Hij wekt mij op en roept mij naar huis
De Heer is mijn bevrijder

Is er iemand als onze God
Die ons liefheeft en ons verlost
Hij heeft betaald voor ons allemaal
De Heer is mijn bevrijder

Alle eer aan God de Vader
Alle eer aan God de Zoon
Alle eer aan God de trooster
De Heer is mijn bevrijder

Alle eer aan God de Vader
Alle eer aan God de Zoon
Alle eer aan God de trooster
De Heer is mijn bevrijder
De Heer is mijn bevrijder
De Heer is mijn bevrijder

NGK Rotterdam - Overschie
03-09-2023

Zondag 3 september 2023, 10.00 uur

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 84:1, 2, 3 en 6
Stil gebed, aanvangswoorden en groet
Zingen: Bless the Lord, my soul – Taizé
Gebed
Kinderlied: Ik wens jou
Kinderen gaan naar de Ark en Sjoel
Dienst van Gods Woord:
- Inleiding
- Bijbellezingen: Genesis 1:24-31; 1 Johannes 4:11-16
- Luisterlied: NLB 848 Al wat een mens te kennen zoekt
- Uitleg en verkondiging: Verbinding!
- Hoe pas jij het gehoorde in de praktijk toe?
- Zingen: Opwekking 70 Heer, onze God
Dankzegging en voorbede
Kinderen komen terug
Dienst van de offers: collecte
Zingen: NLB 981 Zolang er mensen zijn
Zegen
Zingen: NLB 416 Ga met God

NGK Rotterdam - Overschie
27-08-2023

Bevestigingsdienst Esther (ouderling jeugd).

Welkom en mededelingen
Lied Psalm 108: 1,2
Dorimieke:
Stil gebed; Votum en groet
Lied Opw 268. Hij kwam bij ons heel gewoon
Gebed
Kinderlied: Ben je groot of ben je klein
Kinderen naar de bijbelklas
Lezen door Jatov- kinderen Lucas 18:9-14 (Senna)
Lucas 18:18-25 (Rozemarijn)
Lied Gez. 314:1 Here Jezus om uw woord
Joop:
Lezing tekst Lucas 18:15-17
Preek
Lied Opwekking 561. Hier aan uw voeten Heer
Gebed
Inleiding op de bevestiging
Luisterlied: ‘’kleine dingen’’ Delise – Kleine dingen (official video) – YouTube
Collecte // kinderen komen terug
Vragen Esther
Esther knielt
Dorimieke:
Gebed voor Esther (samen met Fenna, Noor, Suze)

Joop:
Zegen
Zegenlied Opw. voor kids 185 De Here zegent jou / u

Dorimieke:
Iets aanbieden samen met jongeren/kinderen
Slotlied ‘’My Lighthouse’’ Opw 807 – in het Engels, voor tekst zie hieronder, voor de tekst zie onderstaande link
https://www.youtube.com/watch?v=lFBZJGSgyVQ
Zegen
Liedteksten:
Kleine dingen
Kijk, hier ben ik. Dit is wat ik heb.
Het is niet zo veel. Maar alles wat ik geven kan.
Dit is het dan.

Gebruik het maar. Gebruik het helemaal.
Ik wacht wel af.
‘n Beetje bang voor wat me te wachten staat.
Of misschien wel anders gaat.

Ik kom bij U met wat kleine, kleine dingen:
een beetje talent en een handjevol tijd.
Maar het wonder zit ‘m niet in wat ik heb te brengen.
Het wonder zit ‘m daar in wat U, wat U ermee bereikt.

Zo vaak denk ik: wie ben ik dat U mij gebruiken wilt?
En dan voel ik toch die twijfel weer:
is wat ik heb écht wel goed genoeg?

Ik kom bij U met wat kleine, kleine dingen:
een beetje talent en een handjevol tijd.
Maar het wonder zit ‘m niet in wat ik heb te brengen.
Het wonder zit ‘m daar in wat U, wat U ermee bereikt.

U laat me niet los, U laat me niet los.
En dat is alles wat ik nodig heb.
U laat me niet los, U laat me niet los.
En dat is alles wat ik nodig heb.

Ik kom bij U met wat kleine, kleine dingen:
een beetje talent en een handjevol tijd.
Maar het wonder zit ‘m niet in wat ik heb te brengen.
Het wonder zit ‘m daar in wat U, wat U ermee bereikt.

“My Lighthouse”
In my wrestling and in my doubts
In my failures You won’t walk out
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea

In the silence, You won’t let go
In the questions, Your truth will hold
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea

My lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness
I will follow You
My lighthouse, my lighthouse
I will trust the promise
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore

I won’t fear what tomorrow brings
With each morning I’ll rise and sing
My God’s love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea

(You are my light)

My lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness
I will follow You
My lighthouse, my lighthouse
I will trust the promise
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore

Fire before us. You’re the brightest
You will lead us through the storms

Fire before us. You’re the brightest
You will lead us through the storms

Fire before us. You’re the brightest
You will lead us through the storms

Fire before us. You’re the brightest
You will lead us through the storms

My lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness
I will follow You
My lighthouse, my lighthouse
I will trust the promise
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore

NGK Rotterdam - Overschie
20-08-2023

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 100 (DNP)

https://www.youtube.com/watch?v=TEz2FG1qEPk

Votum en Groet

Zingen: Opwekking 733 (Tienduizend redenen)

https://www.youtube.com/watch?v=KeVjB-SXqwU

Gebed

Kinderlied: Liefde, blijdschap, vrede

https://www.youtube.com/watch?v=ZLHzgSpGMlg

Kinderen naar de bijbelklassen Ark en Sjoel

Schriftlezing: Genesis 18:1-15 (Jeanet Bos)

Zingen: Gezang 487 vers 1, 2, 3 (De Heer heeft mij gezien)

https://www.youtube.com/watch?v=dCfp1J-T9N0 (start op 0:08 eindig op 4:12)

Preek

Zingen: Psalm 139 vers 1, 2, 14 (Heer, die mij ziet zoals ik ben)

https://www.youtube.com/watch?v=oGbTqxQZByU (start op 0:10 eindig op 4:15)

Kinderen komen terug

Dankzegging en voorbede door gemeentelid

Collecte (Kerk)

Zingen: Een toekomst vol van hoop (Sela)

https://www.youtube.com/watch?v=gILLoOZ0qXc

Zegen

Liedteksten

Psalm 100 De Nieuwe Psalmberijming

1. Juich, heel de aarde, voor de HEER.
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.
Zing opgewekt met hart en stem.
Kom met een vrolijk lied bij Hem.

2. Stem met ons in: ‘Ja, God is Hij!
Hij maakte ons, zijn volk zijn wij,
zijn kudde die Hij zorgzaam weidt.
Hij is de herder die ons leidt.’

3. Trek jubelend zijn poorten door,
zijn voorhof in en zing in koor.
De HEER is goed en Hij verbindt
zijn naam aan ons van kind op kind.

Tienduizend redenen voor dankbaarheid

De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen
Laat mij nog zingen als de avond valt

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen
Tienduizend redenen tot dankbaarheid

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

En op die dag, als mijn kracht vermindert
Mijn adem stokt en mijn einde komt
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam
Verheerlijk zijn heilige Naam
Verheerlijk zijn heilige Naam

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam
Verheerlijk zijn heilige Naam
Verheerlijk zijn heilige Naam

Liefde, blijdschap, vrede

Refrein:
Liefde, blijdschap, vrede,
goedheid en ook trouw.
Wil de Heer je leren,
door de Heil’ge Geest in jou.

Het is vaak moeilijk
om goed te doen.
En echt voor God te leven.
Daarom heeft de Heer
als hulp voor ons
zijn Heil’ge Geest gegeven.

(refrein)
Liefde, blijdschap, vrede,
goedheid en ook trouw.
Wil de Heer je leren,
door de Heil’ge Geest in jou.

Waar je ook bent
of wat je ook doet.
Hij wil je steeds weer leren.
Om door je hele doen
en laten heen
de Vader te vereren.

(refrein)
Liefde, blijdschap, vrede,
goedheid en ook trouw.
Wil de Heer je leren,
door de Heil’ge Geest in jou.

Wanneer Gods Geest
je leven leidt.
Dan zul je pas gaan merken.
Dat zijn aanwezigheid
je vrede geeft,
en altijd zal versterken.

Gezang 487
1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Psalm 139

1: Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

2: Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

14: Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Een toekomst vol van hoop (Sela)

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.                      
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.                      
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.                      
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

NGK Rotterdam - Overschie
20-08-2023

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 100 (DNP)

https://www.youtube.com/watch?v=TEz2FG1qEPk

Votum en Groet

Zingen: Opwekking 733 (Tienduizend redenen)

https://www.youtube.com/watch?v=KeVjB-SXqwU

Gebed

Kinderlied: Liefde, blijdschap, vrede

https://www.youtube.com/watch?v=ZLHzgSpGMlg

Kinderen naar de bijbelklassen Ark en Sjoel

Schriftlezing: Genesis 18:1-15 (Jeanet Bos)

Zingen: Gezang 487 vers 1, 2, 3 (De Heer heeft mij gezien)

https://www.youtube.com/watch?v=dCfp1J-T9N0 (start op 0:08 eindig op 4:12)

Preek

Zingen: Psalm 139 vers 1, 2, 14 (Heer, die mij ziet zoals ik ben)

https://www.youtube.com/watch?v=oGbTqxQZByU (start op 0:10 eindig op 4:15)

Kinderen komen terug

Dankzegging en voorbede door gemeentelid

Collecte (Kerk)

Zingen: Een toekomst vol van hoop (Sela)

https://www.youtube.com/watch?v=gILLoOZ0qXc

Zegen

Liedteksten

Psalm 100 De Nieuwe Psalmberijming

1. Juich, heel de aarde, voor de HEER.
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.
Zing opgewekt met hart en stem.
Kom met een vrolijk lied bij Hem.

2. Stem met ons in: ‘Ja, God is Hij!
Hij maakte ons, zijn volk zijn wij,
zijn kudde die Hij zorgzaam weidt.
Hij is de herder die ons leidt.’

3. Trek jubelend zijn poorten door,
zijn voorhof in en zing in koor.
De HEER is goed en Hij verbindt
zijn naam aan ons van kind op kind.

Tienduizend redenen voor dankbaarheid

De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen
Laat mij nog zingen als de avond valt

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen
Tienduizend redenen tot dankbaarheid

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

En op die dag, als mijn kracht vermindert
Mijn adem stokt en mijn einde komt
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam
Verheerlijk zijn heilige Naam
Verheerlijk zijn heilige Naam

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam
Verheerlijk zijn heilige Naam
Verheerlijk zijn heilige Naam

Liefde, blijdschap, vrede

Refrein:
Liefde, blijdschap, vrede,
goedheid en ook trouw.
Wil de Heer je leren,
door de Heil’ge Geest in jou.

Het is vaak moeilijk
om goed te doen.
En echt voor God te leven.
Daarom heeft de Heer
als hulp voor ons
zijn Heil’ge Geest gegeven.

(refrein)
Liefde, blijdschap, vrede,
goedheid en ook trouw.
Wil de Heer je leren,
door de Heil’ge Geest in jou.

Waar je ook bent
of wat je ook doet.
Hij wil je steeds weer leren.
Om door je hele doen
en laten heen
de Vader te vereren.

(refrein)
Liefde, blijdschap, vrede,
goedheid en ook trouw.
Wil de Heer je leren,
door de Heil’ge Geest in jou.

Wanneer Gods Geest
je leven leidt.
Dan zul je pas gaan merken.
Dat zijn aanwezigheid
je vrede geeft,
en altijd zal versterken.

Gezang 487
1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Psalm 139

1: Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

2: Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

14: Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Een toekomst vol van hoop (Sela)

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.                      
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.                      
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.                      
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

NGK Rotterdam - Overschie
13-08-2023

Zondag 13 augustus
Bediening van de doop

Lezen: Ps 107:1
Stil gebed
Votum en groet
Lied: NLB 840 – Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom
Gebed
Lied: NLB 834 – Vernieuw Gij mij
Schriftlezing: 2 Korintiërs 12: 1 – 10
Lied: Opwekking 180 – Bron van licht en leven
Preek
Lied: Opwekking 765 – Uw vrede vult dit huis
Voorbede
Lied: NLB 833 – Neem mij aan zoals ik ben
Bediening van de doop
Lied: Opwekking 794 – No longer slaves
Zegen