Missie & Visie

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Waar willen we naar toe? Dat zijn vragen, die aan de orde zijn, als we nadenken over Missie en Visie. Het is goed om regelmatig opnieuw over deze vragen na te denken.

Een aantal jaar geleden is als visie geformuleerd dat: 
De Bethelkerk een gemeenschap wil zijn, waar mensen tot eer van God: 

  • Jezus Christus kunnen Vinden;  
  • leren Hem te Volgen;
  • en leren Zijn evangelie te Verkondigen. 

In 2017 is een samenvatting gemaakt van de missie die bij deze visie hoort.

Op deze pagina staat een foto van de plaquette die bij de Ingang van de kerk hangt met daarop de Het lied van Ds. A.F. Troost: “Dit huis, een herberg onderweg” (nr. 213 in de Bundel: “Zingende Gezegend”). Die uitdrukking “Herberg onderweg” hebben we de afgelopen jaren veel gebruikt om de missie en visie van onze gemeente mee uit te drukken.
Zoals gezegd is het goed om deze richtinggevende vragen steeds opnieuw te stellen. Op dit moment doen we dat ook aan de hand van het beeld van kerk als een geestelijke tempel en de gemeente als een priesterschap. Daarbij sluiten we aan bij de naam die ons kerkgebouw draagt: Bethelkerk. Dat betekent “Huis van God”.   

Op dit moment denken we na over nieuwe formulering de missie en visie, onder andere naar aanleiding van het het "koninklijk priesterschap" waar 1 Petrus 2 over spreekt.