Over ons

Samen één gemeente

Onze gemeente telt ongeveer driehonderd leden. Op zondagmorgen ontmoeten we elkaar in de Bethelkerk in de Rotterdamse wijk Overschie. Allemaal uniek, maar één in ons verlangen om God beter te leren kennen en iets van zijn liefde te laten doorklinken in onze woorden en daden. We vertrouwen erop dat God onze kerk leidt en ons als christenen aan elkaar verbindt. Sommige van onze leden komen nog maar relatief kort in de Bethelkerk, omdat zij recent tot geloof zijn gekomen of overgestapt zijn uit een andere kerk. Anderen zijn opgegroeid in deze gemeente, hebben er hun kinderen laten dopen en zitten nu op zondagmorgen met hun kinderen en kleinkinderen in de eredienst.

We zijn een streekgemeente (uit Rotterdam maar ook uit Berkel en Rodenrijs, Capelle aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel, Schiedam en andere plaatsen in de omgeving). We zijn aangesloten bij het kerkverband van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Verder werken we met het oog op onze missionaire en diaconale activiteiten in Overschie samen met kerken en gemeenten hier in de wijk (Prot. Gemeente Overschie; RK-parochie; Kerk aan Huis en Divine Romance Ministeries)

Nederlands Gereformeerde Kerken

We zijn aangesloten bij het kleine kerkverband van de Nederlands Gereformeerde Kerken. We zijn een kerk die zich oriënteert op onze gereformeerde wortels; maar die ook beïvloed is door evangelische en charismatische stromingen. De laatste jaren is de samenwerking met de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in een stroomversnelling gekomen. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de kerkelijke eenwording op landelijk niveau op korte termijn te kunnen realiseren. Meer informatie hierover kun je op de website van ons kerkverband vinden.