Wat geloven wij?

We geloven dat deze wereld door God is gemaakt en dat er nog veel goeds van Hem is te herkennen: in mensen en in de hele schepping. Tegelijk zien we dat er veel is verstoord geraakt, is misgelopen, is mislukt. In een wereld die is aangetast door het kwaad komt God met liefde, vergeving en herstel. Jezus Christus speelt daarin een centrale rol. Hij heeft deze wereld gered van zonde en dood. Hij wil ons tot nieuwe mensen maken.

We geloven dat Jezus uit is op vriendschap en verbondenheid met alle mensen. We willen ons leven met Hem en met elkaar delen en de goede weg die Hij ons wijst gaan.
We kennen Jezus Christus uit de Bijbel. De Bijbel is voor ons het betrouwbare en gezaghebbende Woord van God. De Bijbel is eeuwenoud, maar toch actueel en relevant voor deze tijd, soms pittig en moeilijk, maar ook verrassend en veelzijdig. Via de Bijbel leren we veel over God en over Jezus. 

In ons leven met God willen we ons graag ontwikkelen. We verlangen naar groei in geloof, in verbondenheid met Jezus, in liefde en toewijding aan Hem en in zorg voor elkaar. Met het oog op die groei organiseren veel kerken activiteiten op het vlak van onderwijs en toerusting – zowel voor kinderen als voor volwassenen.

We geloven dat de kerk er is om Gods licht te verspreiden. We dragen het goede nieuws van Jezus graag uit, met woorden en daden. Dat kan in ons persoonlijke leven, maar ook als kerk. Veel kerken bieden cursussen aan om kennis te maken met het christelijke geloof. Ook hebben kerken vaak activiteiten dichtbij of ver weg om de boodschap van de Bijbel uit te dragen of concreet gestalte te geven.
Jezus was bewogen met deze wereld. Als zijn volgelingen willen we dat zelf ook zijn. Waar mogelijk willen we oog hebben voor mensen in nood en voor Gods schepping. De Bijbel roept ons op om recht te doen en dienstbaar te zijn. 

 

 

Als je meer wilt weten over het geloof ben je van harte welkom in onze diensten en kun je mee doen met de kringen.
Verder kun je ook op het internet veel informatie vinden. We wijzen je op volgende websites

Ik zoek God                            Alpha-cursus                               Bijbelcursus                           De Bijbel