Verhuur

Verhuur

In onze kerk staat Jezus en de Bijbel centraal. Ons kerkgebouw is het middelpunt van zondagse erediensten. Voor activiteiten op andere momenten in de week is ons gebouw (of enkele zalen) te huur voor mensen buiten onze gemeente. Onze zalen zijn uitstekend geschikt voor lezingen, vergaderingen, presentaties of concerten (grote zaal).

De kerkenraad hanteert het beleid dat het gebouw alleen beschikbaar wordt gesteld voor activiteiten die niet in strijd zijn met onze geloofsovertuiging of met activiteiten in onze gemeente. Voor reserveringen of meer informatie kunt u contact opnemen via verhuur@bethelkerkoverschie.nl. Bij twijfel of een activiteit past binnen de identiteit van het gebouw, beslist de kerkenraad.

Prijzen verhuur

Ruimte prijs/dagdeel prijs/dag
Bovenzaal 1 € 90 € 150
Bovenzaal 2 € 80 € 140
Bovenzaal 1 en 2 € 120 € 195
Kerkzaal € 220 € 360
Benedenzalen 1 en 2 € 110 € 170
Kerkzaal incl. boven- en benedenzalen € 280 € 450
Tuin € 70 € 110

Aanvullende informatie

  • Indien wij het noodzakelijk achten dat er een beheerder aanwezig moet zijn dan is de prijs hiervoor € 20,00 per uur.
  • De prijzen zijn incl. koffie en thee (zelfbediening).
  • Een dagdeel is + 4 uur en een dag + 8 uur.
  • Openen en sluiten zal gebeuren door de beheerder.
  • Prijzen zijn bruto prijzen, incl. BTW

Aanvullingen, meer mogelijkheden, offerte op maat, locatiebezoek, kortingen op vaste afname of vragen? Mail naar verhuur@bethelkerkoverschie.nl.