Persoonlijke voorbede

Persoonlijke dankzegging en voorbede.

Het is mogelijk om voor persoonlijke dingen die in jouw leven gebeuren en waar je de gemeente deelgenoot van wilt maken, dankzegging of voorbede te vragen in de kerkdienst.

Je kunt hierover contact opnemen met de predikant of de ouderling pastoraat.

Als je dit liever niet wilt delen met de hele gemeente, maar wel gebed ergens voor wilt vragen, kun je dit  delen met 2 leden van het gebedsteam dat elke zondag beschikbaar is om -na een kort

gesprekje- voor je te bidden en met je te danken. Tijdens dit gebed wordt er ook aandachtig geluisterd naar God en Zijn Geest.

Als je niet aanwezig bent in de kerkzaal, kun je een mailtje te sturen naar het gebedsteam met jouw gebedsvraag (gebed@herbergonderweg.nl). Natuurlijk kun je ook altijd andere gemeenteleden vragen of zij jouw dankbaarheid of jouw zorgen in hun persoonlijke gebed willen noemen.


TERUG