Vinden-volgen-verkondigen

De Bethelkerk een gemeenschap wil zijn, waar mensen tot eer van God: 

Jezus Christus kunnen Vinden;  
leren Hem te Volgen;
en leren Zijn evangelie te Verkondigen. 

Missie en Visie (samenvatting 2017)

De Bethelkerk wil een gemeenschap zijn, waar mensen tot eer van God: 
                Jezus Christus kunnen Vinden  
                leren Hem te Volgen
                en leren Zijn evangelie te Verkondigen 


 

Visie: God roept ons om

 • Een dienstbare en liefdevolle gemeenschap te zijn die gebaseerd is op onze persoonlijke omgang met God en de gezamenlijke viering van de eredienst;
 • Als discipelen naar elkaar om te zien en elkaar te helpen om te groeien en zo meer op Jezus Christus te gaan lijken. 
 • Mensen tot Jezus te brengen en toegerust te worden om in het dagelijks leven van Hem te getuigen. 
 • Praktisch dienstbaar zijn en het goede te zoeken voor de naaste en de wereld;

Zo zijn we samen met alle andere kerken/gemeenten betrokken bij Heiliging (eer) van Gods naam en de komst van zijn Koninkrijk op aarde! 

 

Daarbij zijn de volgende WAARDEN van belang:

 1. We willen ons laten leiden door Gods Geest en weten dat Hij ons (persoonlijk en als gemeente) telkens opnieuw en steeds verder wil vervullen en vernieuwen 
 2. In dit alles is het gebed een belangrijke pijler;
 3. We willen ons in alles laten gezeggen door Gods Woord. Waarbij de apostolische geloofsbelijdenis een betrouwbare samenvatting van ons geloof is.
 4. We staan in de Gereformeerde traditie maar erkennen ook de zegen die ons o.a. via de evangelische beweging wordt aangereikt,

Er is in het bijzonder aandacht voor:

 1. Kinderen en jeugd;
 2. Laagdrempelig en aansprekende diensten (door met hedendaagse vormen en hedendaags taalgebruik Gods weg te zoeken voor het leven in deze wereld);
 3. Gastvrije en wervende sfeer, waardoor ieder zichzelf kan zijn en een veilige en goede plek kan vinden;
 4. Voor de wijk waarin ons kerkgebouw staat;
 5. Gavengericht werken.

 

TERUG